Duyurular

2016-2017 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Kayıtları Başladı!


Aşağıdaki yüksek lisans programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde sınırlı sayıda öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.

 • İşletme
 • Muhasebe Finansman

Kesin kayıt için gerekli belgeler;

T.C. Uyruklu Öğrenciler:

 • Noter onaylı dört yıllık lisans diploması fotokopisi
 • Not çizelgesi (transkript)
 • 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Mezuniyet aşamasındaki adayların bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır. Yurtdışında alınan diplomalarda denklik belgesi istenir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler:

 • Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 • Not çizelgesi (transkript)
 • Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 • İl emniyet müdürlüğünden alınan ikametgah belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 • 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.)
 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak