Her alanda, bilgiye dayalı küresel yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler bilginin transferinde de kendini göstermiş ve alternatif bir öğrenim metodu olarak uzaktan eğitim ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle dünya çapında ortaya çıkan gelişmeleri izleyerek web tabanlı eğitim öğretim ve gelişmelere açık, yenilikçi ve rekabetçi araştırmalar yapmak, toplumsal problemlerin çözümüne katkıda bulunmak başlıca hedeflerimizdir. 

Bu hedefleri gerçekleştirmek için, 2011-2012’de internet destekli yoğun etkileşimli eğitim modellerini kullanarak uzaktan eğitimde Önlisans, Lisans ve Yükseklisans alanlarında eğitim ve öğretime başlanmıştır.