Sevgili Öğrenciler,

Kısıtlı kamu kaynaklarına karşın, her geçen gün yüksek öğretime olan talebin artması eğitim ve öğretimde etkin ve daha nitelikli yeni eğitim modellerini gündeme taşımaktadır.

Hızlı ekonomik ve sosyal değişimler bilgiye olan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Ülkemizde hızla büyüyen ve yönetimi daha kompleks hale gelen yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma hizmetlerinin yürütülmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Fiziksel altyapı ve öğretim gücü maliyetleri örgün eğitimde sorgulanır ölçütlerine ulaşmıştır. Günümüzde, artan yüksek öğretim ihtiyacını karşılamakta zorlanan örgün eğitimin alternatifi uzaktan eğitime dayalı bir eğitim metoduna dönüşmektedir.

Ülkemizin yükseköğretimine yeni bir boyut kazandırmak amacıyla, İstanbul Arel Üniversitesi, kurmuş olduğu Uzaktan Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ARELUZEM) vasıtasıyla gerek, Üniversitelerin önünde bekleyen gerekse, yaşam boyu öğrenme ihtiyacı duyan insanlarımızın eğitimine önemli hizmetler sunmak üzere organizasyonunu tamamlamıştır. 

İnternete dayalı on-line veya e-eğitim günümüzün teknolojileriyle yoğun etkileşimli öğretim modelleri yaygın kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Eğitim ve öğretimimize büyük ölçüde katkı sağlayacak yeni bir öğretim metodu olan Uzaktan Eğitim güncel eğitim araçlarını kullanarak gelecekteki sanal Üniversitelerin temelini oluşturmaktadır. 

ARELUZEM, nitelikli bir akademik kadromuz yanında Türkiye’nin hatta dünyanın tüm üniversitelerindeki seçkin öğretim üyeleriyle zamana ve mekana bağlı kalmaksızın eğitim-öğretim yapmayı planlamıştır. Bu noktada, evlerinize kadar ulaştırdığımız bu evrensel bilgilerle siz gençlerimizi kucaklamaya hazırız.