Genel Bilgi


Bu program farklı lisans eğitimlerinden gelen tüm öğrenciler için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. İş yaşamında profesyonel iş deneyimi kazanırken aynı zamanda İşletme yüksek lisansı yapmak isteyen öğrenciler için de uygundur. İşletme Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı 3 dönemlik bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar döneminde öğrenci kabul edilir. Programa kabul edilen öğrenciler, kayıtlı öğrencilerle sınırlı bir grupla birlikte derslere girerler ve çeşitli seçmeli dersler arasından almak istedikleri dersleri seçebilirler. Programın seçmeli dersleri öğrencilere, yüksek lisans çalışmalarını kendi kariyer planlarına göre belirli alanlarda yoğunlaştırma ve bunun için en uygun olan dersleri seçme olanağını sunar. Derslerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için derslerin içerik tanımları incelenebilir. Yüksek lisans öğrencisi ders seçimlerini bu şekilde düzenleyerek yüksek lisans çalışmalarını bir veya daha fazla alanda yoğunlaştırabilir veya seçmeli derslerini geniş bir yelpazede seçerek kendisi için daha geniş bir çalışma alanı oluşturabilir.

Program İçeriği


1. Dönem
DersTUKAKTS

7ISL55885 - 1. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7ISL55100 Pazarlama Yönetimi
Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama yönetim sürecini, Pazarlama planlaması, pazar türleri, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, pazar analizi, hedef pazar seçimi, konumlandırma, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri, pazarlamada yeni gelişmeler ve uygulamalar konularını içermektedir.
   7ISL55104 Uluslararası İşletmecilik
   7ISL55122 Liderlik Teorileri
Liderlik ve liderlik analizleri dersinde, toplumun kültürel yapısı, kişilik ve benlik gelişimi, iletişim becerileri, liderlik biçimleri gibi konular işlenecektir.
   7ISL55160 Halkla İlişkiler ve İletişim
Halkla ilişkilerin gelişim süreci, fonksiyonları, süreçleri, sponsorluk, lobicilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.Halkla ilişkilerde kullanılan kitle haberleşme araçları hakkında bilgi edinir.
   7ISL55184 Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
   7ISL55201 Finansal Yönetim
Bu ders finansal yönetim ile ilgili temel bilgiler yanında, işletmelerde yatırım kararları, finansman kararları ve karpayı dağıtım kararlarını içermektedir.
   7ISL55301 Finansal Muhasebe
Türkiye'de finansal muhasebenin gelişimi, Uluslararası muhasebe düzenlemeleri, Türkiye muhasebe standartları konularına değinilecektir.
   7ISL55461 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Piyasa Etkinlikleri,Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modelleri (CAPM), Tahvil Analizi ve Değerlemesi, Temel Ve Teknik Analiz Yöntemleri, Portföy Yönetimi Stratejileri üzerinde durulacaktır.

7ISL55800 - Araştırma Yöntemleri

Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde ana kütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.

3038

7ISL55103 - Girişimcilik ve İşletme Bilgileri

3038
Toplam1501540

2. Dönem
DersTUKAKTS

7ISL55886 - 2. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7ISL55119 Finansal Kurumlar Yönetimi
Bu ders finansal sistemin temelleri, faiz mekanizması, bankacılık sistemi, diğer finansal kurumlar, borsalar, risk türleri, riskin ölçülmesi ve yönetimi, uluslararası finansal sistem konularını kapsamaktadır.
   7ISL55122 Liderlik Teorileri
Liderlik ve liderlik analizleri dersinde, toplumun kültürel yapısı, kişilik ve benlik gelişimi, iletişim becerileri, liderlik biçimleri gibi konular işlenecektir.
   7ISL55151 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.
   7ISL55184 Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
   7ISL55302 Yönetim Muhasebesi
Yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasını kapsar.
   7ISL55303 Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi, yöntemleri , İşlemlerinin yapısı ve işleyiş sürecini kapsar.

7ISL55980 - Bitirme Projesi

Her öğrenci İşletme alanına ait konularda dönem çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

00010

7ISL55102 - Stratejik Yönetim

Bu ders işletmelerin hızla değişen çevresel koşullar karşısında uyguladıkları stratejiler ve politikalar konusundaki bilgileri ve bir işletmenin hedefini belirlemesi ve tutarlılığını sağlayabilmesi için gerekli Stratejik Yönetim araçlarını içermektedir.

3038
Toplam1201242

3. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000

4. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000