2022-2023 Güz Dönemi Rektörlük Ortak Dersleri Ara Sınavları Hk.

Sevgili Öğrencilerimiz,

2022-2023 Güz Dönemi, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 12. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen rektörlük ortak derslerinin ara sınavlarının ödev şeklinde toplanmasına karar verilmiştir.

İlgili dersler aşağıda belirtilmiştir.

Dersin Adı Kodu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
ORTL161
Principles of Atatürk and History of Reforms-I
ORTL162
Türk Dili-I
ORTL171
Turkish Language-I
ORTL172
Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği
ORTL361
Environmental Protection, Occupational Health and Safety
ORTL362
Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik
ORTL363
Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship
ORTL364
Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri
ORTL365
Mesleki Sorumluluk ve Etik
ORTL367
Professional Responsibilities and Ethics (Liability)
ORTL368
Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması
ORTL369
Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi
ORTL371
Strategic Planning, Project and Risk Management
ORTL372
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
ORTM095
Basic Usage of InformationTeknology
ORTM096
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
ORTM161
Principles of Atatürk and History of Reforms-I
ORTM162
Türk Dili-I
ORTM171
Turkish Language-I
ORTM172
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
ORTY163
Principles of Atatürk and History of Reforms-I
ORTY164
Türk Dili-I
ORTY173
Turkish Language-I
ORTY174
Îngilizce-I
YDLL161
İngilizce-III
YDLL261
Mesleki Îngilizce-I
YDLL311
Mesleki İngilizce-III
YDLL315
Akademik İngilizce-I
YDLL321
Academic English-I
YDLL323
Mesleki İngilizce-I
YDLM211
İngilizce-I
YDLM161
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
MBBL061
Applications of Information Technologies
MBBL063