Misyon & Vizyon

AREL UZEM

Misyonumuz, Üniversitemiz öğrencilerinin ve toplumumuzu oluşturan tüm yaş grubundaki insanların iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim imkânlarıyla yüksek kalitedeki öğrenim fırsatlarına ve çeşitli öğrenim deneyimlerine eşit ve açık biçimde erişimini sağlamaktır.

 

Dünya çapında ortaya çıkan gelişmeleri izleyerek web tabanlı eğitim öğretim ve gelişmelere açık, yenilikçi ve rekabetçi araştırmalar yapmak, toplumsal problemlerin çözümüne katkıda bulunmak başlıca hedeflerimizdir.

 

Bu hedefleri gerçekleştirmek için, 2011-2012’de internet destekli yoğun etkileşimli eğitim modellerini kullanarak uzaktan eğitimde Önlisans, Lisans ve Yükseklisans alanlarında eğitim ve öğretime başlanmıştır.