Başvuru Şartları

AREL UZEM

Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

T.C. Uyruklu Öğrenciler:

 

  • Noter onaylı dört yıllık lisans diploması fotokopisi(e devletten mezun belgesi alınabilir)
  • Not çizelgesi (transkript)
  • 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.)
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Mezuniyet aşamasındaki adayların bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır. Yurtdışında alınan diplomalarda denklik belgesi istenir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler:

 

  • Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
  • Not çizelgesi (transkript)
  • Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
  • İl emniyet müdürlüğünden alınan ikametgah belgesinin aslı veya onaylı sureti,
  • 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.)
  • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak