Hakkımızda

AREL UZEM

İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu’nun 12.01.2011 tarih ve 2011/01 sayılı kararıyla Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARELUZEM)’nin kurulmasının Yüksekoğretim Kurulu’na teklif edilmesiyle başlayan çalışmalar 07/02/2011 tarih ve 889/006261 sayılı Yükseköğretim Kurulu onayıyla tüzel kişilik kazandı ve 02 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan merkez yönetmeliği yürürlüğe girdi.

 

Yükseköğretim Kurulu’na 21.01.2011 tarih ve 2011/02 sayılı Üniversite Senato kararıyla teklif edilen bölüm ve programların Yükseköğretim Kurulu Uzaktan Eğitim Komisyonu’na sunumu, 06 Nisan 2011 tarihinde müdür tarafından yapıldı.

 

Yükseköğretim Kurulu yükseklisans dallarında 06.06.2011 tarih ve 3633/023540 ve 3635/023542 sayılı yazıları ile eğitim-öğretime başlama iznini verdi.

 

Derecesi
Bölüm / Program
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (e-MBA)
Yönetim ve Organizasyon
Sağlık Yönetimi
Pazarlama
Muhasebe ve Finansman

İnsan Kaynakları Yönetimi