İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu’nun 15.12.2011 tarih ve 2011/01 sayılı kararıyla Uzaktan Eğitim Merkezi (ARELUZEM)’nin kurulmasının Yüksekoğretim Kurulu’na teklif edilmesiyle başlayan çalışmalar 07/02/2011 tarih ve 889/006261 sayılı Yükseköğretim Kurulu onayıyla tüzel kişilik kazandı ve 02 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan merkez yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Yükseköğretim Kurulu'na 21.01.2011 tarih ve 2011/02 sayılı Üniversite Senato kararıyla teklif edilen bölüm ve programların Yükseköğretim Kurulu Uzaktan Eğitim Komisyonu'na sunumu, 06 Nisan 2011 tarihinde müdür tarafından yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu aşağıdaki  yükseklisans dallarında 06.06.2011 tarih ve 3633/023540 ve 3635/023542 sayılı yazıları ile eğitim-öğretime başlama iznini verdi.

Derecesi Bölüm / Program
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (e-MBA)
Yönetim ve Organizasyon
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Pazarlama
Muhasebe ve Finansman

İnsan Kaynakları Yönetimi