Uzaktan Eğitim Diploma Programları Ara Sınavları Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz, 

YÖK Yürütme Kurulu (14 Eylül 2022 tarihli) Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar 12. maddesindeki karara göre: Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının yüz yüze gözetimli olarak yapılması esastır.

Bu karar kapsamında ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği gereği (Uzaktan eğitim yüksek lisans programlarında ara sınav, devam ve ödev çalışmasının başarı notuna katkısı %20, yarıyıl sonu sınavının veya bütünleme sınavının katkısı ise %80’dir.) Uzaktan Eğitim Diploma Programlarında dönem içi değerlendirmede oranlar ara sınav (yüz-yüze) için %5, ödev ve veya sunum için %15 olarak belirlenmiştir. 

Akademik Takvime göre 2022-2023 güz döneminde yüz-yüze yapılacak ara sınavlar 3 Aralık Cumartesi günü ve 4 Aralık Pazar günü yapılacaktır.