Avantajlar

 • Eğitim giderlerinin azalması,
 • Daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artması,
 • Sağlanan imkanlar nedeniyle uzaktan eğitimin daha kolay sürdürülebilir olması,
 • Teknolojik gelişmelerin daha hızlı transferine imkan sağlanması,
 • Tüm bireylerin eğitimden eşit yararlanmasının sağlanması,
 • Bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşıyalamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin sağlanması
 • Geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılması,
 • Mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni modeller yaratılması,
 • Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlaması,
 • Öğrencilerin uzaktan eğitim ile dünyanın değişik ülkelerinde bulunan üniversitelerin eğitim imkanlarından yararlanabilmesi,
 • Psikolojik sorunlar yaşayan öğrencilere rahatlık sağlaması (örneğin sosyal fobi) olarak düşünülebilir.